Bekijk hier de webversie
 
headerafbeelding
 
 
 
Kwalificatiedossiers voertuigen en mobiele werktuigen gereed!

Het afgelopen jaar is er door onderwijs en bedrijfsleven gewerkt aan nieuwe flexibele kwalificatiedossiers voertuigen en mobiele werktuigen. In de sectorkamer MTLM zijn de volgende twee kwalificatiedossiers vastgesteld:

 Voertuigen en mobiele werktuigen, gewijzigd 2021 (niveau 2/3)

Specialist voertuigen en mobiele werktuigen (niveau 4)

In deze kwalificatiedossiers zijn 13 kwalificaties samengevoegd tot 3 kwalificaties. Met deze kwalificaties kan worden opgeleid voor verschillende beroepscontexten: autotechniek, bedrijfsautotechniek, mobiele werktuigen en gemotoriseerde tweewielers. De kwalificatiedossiers worden per 1 januari 2021 vastgesteld door de minister. Dat betekent dat de studenten per 1 augustus 2021 starten in deze kwalificaties. 
 
 
Webinar Flexibele Kwalificatiedossiers - 22 januari 2021 om 10.00 uur

Waarom een nieuw KD?

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

En wat betekent dit voor het onderwijs?

Daarom organiseren wij op 22 januari 2021 om 10.00 een webinar met alle informatie over de nieuwe kwalificatiedossiers en is er volop ruimte om alle vragen die u heeft te stellen.

Een start van de implementatie van de nieuwe kwalificatiedossiers! De webinar is bedoeld voor alle opleidingsmanagers en docenten van de opleidingen autotechniek, bedrijfsautotechniek, mobiele werktuigen en gemotoriseerde tweewielers. Wie vanuit uw team sluit aan?

Aanmelden voor de webinar kan via deze link.

De webinar zal na afloop ook terug te kijken zijn, als u niet in de gelegenheid bent om live aanwezig te zijn. 
 
 
Gemotoriseerde tweewielers ook onderdeel van flexibel KD

Op verzoek van het onderwijs is er in september onderzoek gedaan naar het opnemen van de kwalificaties van gemotoriseerde tweewielers in de flexibele kwalificatiedossiers voertuigen en mobiele werktuigen. Belangrijkste redenen hiervoor zijn:

• Ruimte voor nieuwe technieken in de opleiding
• Betere doorstroom van niveau 3 naar niveau 4

Hieruit kwam naar voren dat gemotoriseerde tweewielers goed kan worden opgenomen in de flexibele dossiers voertuigen en mobiele werktuigen. BOVAG heeft namens de branche ingestemd met het opnemen van de beroepscontext gemotoriseerde tweewielers in de dossiers voertuigen en mobiele werktuigen. In de bijsluiter kan je een vergelijking vinden voor de gemotoriseerde tweewielers tussen de oude en de nieuwe KD's. 
 
 
Bijsluiter bij kwalificatiedossiers voertuigen en mobiele werktuigen

De werkgroep kwalificatiedossiers voertuigen en mobiele werktuigen heeft een bijsluiter ontwikkeld. Hierin staan de aanleiding, nieuwe structuur en de belangrijkste wijzigingen opgesomd. Daarnaast vind je hierin een vergelijking tussen de oude dossiers en nieuwe dossiers per beroepscontext (was-wordt overzicht). Een mooi overzicht van de flexibele kwalificatiedossiers.

Klik hier voor de bijsluiter kwalificatiedossiers voertuigen en mobiele werktuigen. 
 
 
Beroepscontexten: herkenbaarheid op het diploma

Voor de herkenbaarheid van de verschillende beroepscontexten op het diploma, doet de btg MTLM een voorstel voor het opnemen van extra informatie op het diploma.

Hier vindt u het voorstel.

Dit voorstel wordt besproken in de volgende clustercommissie mobiliteit en daarna als advies gedeeld met de scholen. 
 
 
Routekaart Implementatie Flexibele Kwalificatiedossiers

Van kwalificatiedossiers naar onderwijs en examinering. Dat is de opgave waar alle scholen komend jaar voor staan.

Vanuit de btg MTLM staan daar nu al de volgende activiteiten voor gepland:


• 22 januari 2021 – 10.00 uur – Webinar flexibele dossiers. Informeren over aanleiding, belangrijkste wijzigingen en mogelijkheid tot vragen stellen.

• 29 januari 2021 – 10.00 uur – Cluster Mobiliteit – Visie op examinering. Wat betekenen de nieuwe KD's voor de examinering? De innovatiewerkplaats examinering mobiliteit deelt haar eerste uitkomsten. Het doel van het cluster is achterbanraadpleging.

4 en 5 februari 2021 – 10.00 uur - Onderwijsnetwerken Mobiliteit.

Wat zijn de consequenties van de nieuwe KD's voor de mobiele werktuigen, gemotoriseerde tweewielers, autotechniek en bedrijfsautotechniek? In de onderwijsnetwerken gaan we aan de slag met het interpreteren van de nieuwe KD's voor de verschillende beroepscontexten.

Heeft u nog ideeën voor andere activiteiten ter ondersteuning van de implementatie van de nieuwe kwalificatiedossiers, mail dan naar mtlm@mboraad.nl. 
 
 
 
MBO Raad
Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
0348-75 35 00 of
mtlm@mboraad.nl
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief Aanmelden voor deze nieuwsbrief
 
twitter linkedin