Bekijk hier de webversie
 
 
 
  Nieuwsbrief Kennispunt MBO Taal en Rekenen  
headerafbeelding
 
 
 
Toekomst van rekenen in het vo en mbo
De ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob gaan in een brief, die verstuurd is op 5 april, in op de uitvoering van de aangenomen moties naar aanleiding van het debatover rekenen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De brief vind je op de website van het Kennispunt MBO Taal en Rekenen.

Lees verder op taalenrekenenmbo.nl
 
 
 
Mbo kiest voor eigen aanpak rekenen
Het mbo werkt aan een eigen aanpak voor rekenen, nu de rekentoets in het vo verdwijnt. Dit heeft de MBO Raad, samen met andere partners, laten weten aan ministers Van Engelshoven en Slob naar aanleiding van het debat dat op 28 januari werd gehouden in de Tweede Kamer. Voor meer informatie kun je de rekencontactpersoon van jouw school raadplegen of kijken op de website van de MBO Raad.

Lees verder op mboraad.nl
 
 
 
MBO Brigade van start
Werkzaam in het mbo en last van (onduidelijke) wetten en regels bij het maken van goed en innovatief onderwijs? De MBO Brigade gaat scholen, onderwijsteams en docenten helpen bij het vinden en maken van ruimte in de regels. De MBO Brigade bestaat uit een flexibele groep van experts van docenten, teamleiders, schoolbestuurders, medewerkers van het ministerie van OCW en de MBO Raad. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag wordt bekeken aan welke expertise vanuit de brigade behoefte is.

Lees verder op onderwijsenexaminering.nl
 
 
 
Vervanging Jetske Woudstra
Jetske Woudstra, beleidsadviseur taal en rekenen van de MBO Raad stopt met de belangenbehartiging rondom taal en rekenen. Rinske Stelwagen vervangt haar de komende periode. Rinske Stelwagen is al sinds de invoering van de referentieniveaus Nederlands en rekenen in het mbo betrokken bij dit onderwerp. Eerst vanuit CINOP en sinds kort als zelfstandig adviseur. Wij wensen haar veel succes en bedanken Jetske Woudstra voor de geweldige manier waarop zij zich heeft ingezet voor het taal- en rekenonderwijs in het mbo.
Je kunt Rinske Stelwagen bereiken via r.stelwagen@mboraad.nl.

 
 
 
Bijeenkomsten
Het Kennispunt MBO Taal en Rekenen organiseert regelmatig bijeenkomsten of levert er een bijdrage aan:

- 23 mei 2019:  bijeenkomst van de MBO Taalacademie met als thema: “Nederlands in beweging: gevolgen van taalverandering en taalcontact”.
- 11 oktober 2019: conferentie Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering. Dit jaar gaat het kennispunt verder op het thema ‘Ruimte in regels’. Het Kennispunt MBO Taal en Rekenen maakt ook onderdeel uit van deze conferentie.

Naar de agenda
 
 
 
 
Uitgelicht: centraal examen Engels voor mbo 4
Is het belangrijk dat Engels verplicht is voor mbo-studenten op niveau 4? Om op deze vraag een antwoord te krijgen ging presentator Patrick Nederkoorn, in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), langs bij verschillende organisaties en ging in gesprek met onder meer een mbo-docent en student. In dit vijf minuten durend-filmpje op YouTube zie je vanuit verschillende invalshoeken waarom het beheersen van de Engelse taal ook in Nederland nodig is.
Het CvTE heeft op YouTube een eigen kanaal (CvTE TV) waar vragen centraal staan rondom de toetsen en examens waarvoor het CvTE verantwoordelijk is. Het onderwerp over centraal examen Engels voor mbo 4 is daar een onderdeel van .

Bekijk de film op taalenrekenenmbo.nl
 
 
 
Kennispunt MBO Taal en Rekenen
Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
0348-75 36 30 of
info@taalenrekenenmbo.nl
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief